PeopleReneBanner2 Home_Right NewBanner1

Susbscribe to People

 • Seychelles Weekend NATION Sanmdi 26 Oktob 2019.

‘34enm Festival Kreol I lanse ofisyelman’

‘Annou pa les globalizasyon detri nou leritaz ek nou kiltir Kreol’

1. Nou ganny dir ki Minis Dezinyen ki osi responsab pour kiltir Madanm Macsuzy Mondon in demann tou Seselwa ki “Sesel i ganny rekonnet koman kapital Lemonn Kreol, alors annou pa les globalizasyon detri nou leritaz ek nou kiltir kreol konpletman.”
Sa ti en lapel ki Minis ti fer letan i ti pe adres bann envite kot lansman ofisyel 34enm Festival Kreol. Minis ti osi fer remarke ki “Nou kiltir in an gran parti form par nou lavi toulezour e i sa moter ki fer nou aprann kote nou sorti, kote nou ete e kote nou anvi ale – ‘En lizye lo lespase, en lizye lo lavenir’ parey i demontre dan logo Festival Kreol,” Minis ti osi fer remarke ki “Depi 1985 Festival Kreol in vin sa levennman prensipal kot nou lafyerte ek nou lidantite koman en pep Kreol ti rezonnen dan tou le kat kwen nou pei. Anba tenm Fyer Nou Lidantite, Festival Kreol i en selebrasyon nou bann zanset ek nou lorizin anrasinen dan bann gran sivilizasyon Eropeen, Azyatik ek Afriken ki fer nou fyer ler nou dir nou en Seselwa. Sa i akoz nou rekonnet ki nou lidantite kiltirel i en melanz tou bann ras e eleman kiltirel nou bann zanset.” Granmoun i fer nou mazinen ki fodre zanmen nou oubliy sa lalit depi bann lannen ’70 ki’n anmenn sa lafyerte nou idantite.
E sa lepok sa Kreol Seselwa limenm pa ti vo nanryen e son kiltir koman son langaz ti vo ankor mwens. Nou pa ti komans avek en selebrasyon nou Kreolite, me plito avek en revandikasyon nou Kreolite. Nou ti lite pour etablir nou drwa pour selebre nou Kreolite. Sa ki ozordi nou pe apel en selebrasyon, i fri en lalit ki nou paran in anmennen, person pa’n fer nou kado nou lidantite, nou’n lite pour gannyen sa lidantite KREOL SESELWA!!!

 • SEYCHELLES WEEKLY 25 October 2019
  ‘Big ‘NO’ to Albert Rene statue’

How sad ‘Kouzen Lami’ ler mon lir sa lartik. Ki kantite engra en imen i kapab ete dan lavi? ‘Kouzen Lami’ i dir nou ki “The 15th November is around the corner; it is the date on which the late France Albert René would have celebrated his 84th birthday. While the party he created will celebrate his birthdate with much pomp, most Seychellois do not attach any importance to it. However, plans to erect a statue of the late president in the Peace Park on that day have given rise to a lot of resentment.
Though government has not made any formal announcement to that effect, a concrete base on which a new statue will be bolted is already in place.
Some fervent party supporters are looking forward to the occasion. The most vocal of the dissenting voices are calling for a demonstration against the putting up of the statue while others are threatening to sabotage it. Too many Seychellois believe that Albert René was not a man of peace and his statue in the Peace Park would be a national joke.
Others attribute René’s reign as one of atrocities and violence perpetuated against political opponents and hence cannot be a national symbol since he divided the nation.” Who are you ‘Kouzen Lami’ to pass judgment on our late France Albert René ki’n tir nou dan lamizer nwanr? Parey sa zenn profesyonnel pilot avyon ti partaz sa avek mwan semenn pase lo lasose Baie Ste Anne – “Dir sa ki zot oule lo sa boug, Albert René in fer nou ganny 2 keksoz; Nou Dignite ek Nou Idantite koman en Kreol Seselwa!” Nou pei in kree Lenstitisyon, me apre sa dan nou larogans Lasanble 15/10; Nou ki pou dikte ki dezisyon sa bann Lenstitisyon pou pran! Annou konpran en keksoz byen kler ‘Kouzen Lami’, Nou ansyen Prezidan pa ti demann personn en stati dan son loner avan i kit nou.
Msye René pa’n demann nou nanryen avan i rann son dernyen soupir plis ki – “zanfan reste angaze, kontinyen travay dir dan sa lalit pour amelyor lavi lepep Seselwa.” This is our struggle; SPUP – SPPF – Parti Lepep and now United Seychelles!!! Les listwar ziz Msye René ‘Kouzen Lami’; me personn; e mon repete personn pa pou zanmi kapab inyor kontribisyon istorik Msye René – Larsitek sa Nouvo Sesel!

 • REFLEKSYON LEPEP

DEZYENM LET SEN POL POUR TIMOTE
(2Tm4, 6-8, 16-18)

“Kant a mwan, ler in arive pour mwan ganny ofer an sakrifis; ler mon depar in arive. Mon’n konbat en bon konba, mon’n fini sa lakours, mon’n gard lafwa. Dezornmen, kouronn lazistis in ganny reserve pour mwan, sa enn ki Senyer ki ziz avek lazistis pour donn mwan sa zour; pa zis mwan, me osi tou bann ki’n esper war son retour nou’n anonse. Personn pa ti asiste mwan kan mon ti prezant mon premye defans me tou dimoun ti abandonn mwan. Mon demande ki Senyer pa gard sa kont zot.
Me Senyer in ed mwan e in fortifye mwan. Koumsa, mon’n kapab anons son mesaz e fer tou bann nasyon tande e ganny delivre dan lagel lyon. Senyer pou delivre mwan dan tou latak visye. I pou sov mwan pour son rwayonm dan lesyel. Laglwar i pour Bondye pour touzour e touzour! Amen”

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

 • No comments found

Favourites

 • Lepep i note

  Seychelles Weekend NATION Sanmdi 26 Oktob 2019. ‘34enm Festival Kreol I lanse ofisyelman’ ‘Annou pa...

  Read More ...

Menu