banner_the_future_is_faure Home_Right

Susbscribe to People

I ‘empower’ lezot pour pran responsabilite.

Nou napa lot swa. Avek sa pandemi KOVID-19 e lezot fleo mondyal, la i pa ler pour nou zwe ek nou bol diri. Nou bezwen kit bato dan lanmen en kaptenn ki konnen mannyer pour navige e ki kapab navige. Nou pa kapab rod en kaptenn ki pou tat tate dan fernwanr ek lanmes goni.

Nou pa kapab rod en kaptenn ki pa ni kapab tyonbo lanmans pwalon. Madanm Marie-Pierre Loydd i Seketer Deta pour Lasante. Son minis se Prezidan Danny Faure. Sa i vedir ki zot pe travay tre pre- sirtou dan sa moman eksepsyonnel, nou asire ki Madanm Loydd i kontan sipor ki Prezidan pe donn Lotorite Lasante Piblik, e tou lezot departman Minister Lasante. Apre tou, lasante ek lekonomi- de priyorite pei an se moman- de sekter ki mars lanmen dan lanmen. Nou kestyon pour SS Loydd i konm swivan:

The People: Prezidan Danny Faure in prezant son nominasyon kot Komisyon Eleksyon, pour li partisip dan Eleksyon Prezidansyel le 24 Oktob. Ki ou lopinyon lo Msye Faure?

Madanm Loydd: Mon’n konn Msye Faure pandan en bonpe letan. Parey ou konnen, mon’n travay en kantite letan dan gouvernman. Menm letan i ti Vis -Prezidan. Me la tou resaman letan in vin Prezidan in apwent mwan konman Sekreter Deta pour Departman Lasante, Mwan mon konn li byen e mon kapab dir ou sa:
I en dimoun ki kalm. I reste “focused” lo sa ki i anvi fer. I konnen kot i pe ale e i konnen kimanyer i pou ariv lo son destinasyon. I pran tou son desizyon baze lo la. I pa les son lekor ganny distrer par lezot keksoz.
Dan sa letan KOVID-19, nou bezwen en lanmen stab pour diriz nou pei. Nou pa kapab al fer leksperyans avek bann dimoun ki zanmen in deza diriz en pei. I en letan lafreyer e i en letan lensertitid. Nou pa kapab met plis problenm lo nou.

KEKSOZ I SAL DEOR
Mwan sa ki mon pou dir se ki keksoz i sal deor. Nou pa kapab al fer bann fot enbesil dan sa letan.
Dan en lakour, ou kapab tann tapaz manrmay deor. Zot pe zwe e sa i normal. Me tan ki zot konnen ki manman ek papa i la dan lakaz, zot santi zot an sekirite. Dan en pei i parey. I enportan ki ou annan en dimoun an kontrol e lo ki ou kapab konte.

SON FASON DIRIZE I DIFERAN
Fason dirize Prezidan Danny Faure i diferan. I oule toultan “empower” lezot dimoun pour pran responsablite. I pa krwar zis dan li, me i krwar dan lezot dimoun osi. I krwar dan bann profesyonnel. I pou asize e diskit lo plizyer size avek lezot dimoun. Si i krwar ki ou lopinyon i bon, i pou adopte li. Kot keksoz i bezwen amande, i pou met son sizesyon devan. Annefe i parey en “coach” me non pa en diktater. I pou demann ou kestyon. Letan i demann ou sa kestyon, si ou larepons i serye, i pou siport ou.

Sak lider in vin dan son letan e tou sa bann letan ti diferan. Sak sa bann lider ki mon’n konnen zot annan zot pwen for e osi zot pwen feb. Lepok Prezidan René, ti en lepok “Nation Building”. En kantite keksoz ki ou ti kapab fer sa lepok, ou pa kapab fer li ozordi akoz dan tou keksoz i annan “checks and balances” ozordi.
Msye Michel li osi in vin dan en lot letap devlopman pei. I’n fer ladiferans dan lekonomi pei. Alor ou pa kapab konpar sa bann dirizan akoz sakenn in vin dan son lepok e zot in fer fas avek diferan realite ek defi.
Prezidan Danny Faure li in vin avek sa personalite ideal pandan sa letan ki nou ladan avek KOVID-19. I en dimoun ki kalm. I en Prezidan ki ekout lezot dimoun. I en Prezidan ki pa ezite pour pran aksyon pour li kapab sov son pep.
Mon konfidan ki Prezidan Faure pou anmenn sa bato byen. I deza pe anmenn li tre byen. I pa en dimoun ki panik. Vreman sa sitiasyon i enpresedan. Zisteman se pour sa rezon ki nou bezwen en Prezidan ki kapab fer bann desizyon vit e korek. Napa bokou letan pour al kalkile.
Si i annan en sitisayon ki leve, i fer en miting deswit. Bann profesyonnel i koze e i ekout zot. En desizyon i ganny pran e nou tou nou konmans travay. Se koumsa ki son gouvernman i fonksyonnen. I fer tou keksoz fasil. Si ou bezwen fer en travay, i demann ou ki ou bezwen pou kapab fer sa travay. I met tou zouti neseser a ou dispozisyon. I les li ganny gide par bann profesyonnel dan diferan seksyon, me i tenir bann prensip bon gouvernans dan son lanmen.

KONTINITE I MEYER POUR SESEL
La manyer ki sitiasyon pei e sitiasyon mondyal i ete, mon krwar ki kontinite i meyer solisyon pour Sesel. Sanzman Prezidan dan en pei i toultan vin avek plizyer lezot kalite sanzman. Parfwa bann sanzman ki nou pa ti a zanmen vwar dan nou pei. Dan sa sitiasyon KOVID-19 ki nou ladan, nou bezwen stabilite pour kapab sorti ladan. I pa letan pour al sanz labar la. Nou bezwen lager ansanm kont en sel lennmi. Sa i KOVID-19. Nou pa kapab kas tou sa bann bon progranm ki gouvernman in met anplas pour ed dimoun. Avek Danny Faure konman Prezidan, nou asire ki KOVID-19 i anba kontrol dan nou pei.
Nou dan en nouvo normal akoz sa pandemi. Me ti’n ariv ler pour antre dan sa nouvo normal menm si ti napa sa pandemi. Nou bezwen revwar fason ki nou ti pe fer keksoz. La mwa pe koz lo en kantite keksoz.
1. Sekirite alimanter. Depi lontan nou a pe koz lo la, me selman zanmen in vin en realite. Motivasyon e fakter pa ti la pour fer nou serye lo sa ki nou ti pe dir. Dan bann diferan landrwa ki mon’n travay souvannfwa mon’n tann sa konmanter e mon krwar i vre:
“Seselwa pa’n zanmen lafen, prezan nou’n gate.”
Annefe la KOVID-19 pe fer nou realiz en kantite keksoz. Sa leksperyans pou bon pour fitir zenerasyon Seselwa.
2. Nou pe koz lo KOVID-19, me nou annan en kantite lezot fleo dan Sesel. Drog, sigaret, lalkol e lezot. Si zanmen KOVID-19 i vin en danze, nou annan osi sa bann lezot konsiderasyon pour nou pran. Prevansyon i lakle kont tou sa bann maladi kronik. Tou keksoz ozordi ou bezwen enplor dimoun pour fer, menm si i pou zot prop lasante e lekonomi pei. Nou bezwen aprann pour ed lotorite pour ki lotorite i kapab ed nou an retour.
Mwan fransman, sa peryod i eksitan pour mwan. Petet dimoun a demande, ki i annan eksitan dan en peryod KOVID-19. Me i montre ki nou en nasyon ki tre rezilyan. Nou kapab fer en ta keksoz si nou tou nou ti travay ansanm.
Lontan Seselwa ti viv an kominote. Si en dimoun i ti vwar ou pe fer mal konman en zanfan, menm si i pa ti fanmiy avek ou, i ti pou dir ou. An retour ou konman en zanfan ou pa ni ti pou reponn li oubyen demann li si li ou manman. Sa respe pour en dimoun pli aze ti la.
Parey nou dir, i pran en kominote pour elev en zanfan. Avek KOVID-19, bann term parey ed kanmarad, respe, lanmour pe retourn ankor dan nou vokabiler. Mon ti a kontan ki mon ti ankor pli zenn. Mon bann meyer lannen travay se letan mon ti ankor en “Social Worker”. Mon ti ankor tre, tre zenn. Mon ti konnen ki mon ti annan en lardwaz devan mwan. Tou sa ki ti pou ganny mete lo la, sete mwan ki ti pou deside. Me ozordi nou vwar ki lardwaz in fini plen. Parmi i annan bann keksoz ki pa ni ti merit la.
Ozordi i en lokazyon pour nou deside kwa ki merit reste e kwa ki merit ganny efase pour lavenir nou zanfan.”

Menu